HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Werkwijze

Op het moment dat spoedvervoer vereist is, vindt geen overleg plaats tussen de ambulanceverpleegkundige en de triagecardioloog.

Wanneer er meer tijd beschikbaar is, neemt de ambulanceverpleegkundige een anamnese af, doet hij lichamelijk onderzoek en maakt een ECG.

Vervolgens neemt de ambulanceverpleegkundige contact op met de triagecardioloog en bespreken of de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Zo ja, zoeken zij samen op basis van de benodigde zorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en wens van de patiënt, naar de meest geschikte plek.

Indien blijkt dat er geen sprake is van een acuut cardiaal probleem waarvoor acute opname vereist is, wordt de patiënt mondeling overgedragen aan de huisartsenzorg (warme overdracht conform Beslisschema contact ambulanceverpleegkundige met HA(P)).

Indien na overleg ambulance en triagecardioloog een niet-cardiaal ziektebeeld het meest waarschijnlijke wordt geacht en de patiënt heeft een acute hulpvraag, dan zal de patiënt naar een SEH worden gestuurd.