HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

De patiënt

Het is druk op de spoedeisendehulpafdelingen (SEH) in Nederland. De komende jaren gaat deze drukte alleen maar toenemen. Voor u als patiënt betekent dit langere wachttijden, onduidelijkheid over uw opname locatie en meer overplaatsingen naar een ander ziekenhuis omdat de afdeling geen plek voor u heeft of omdat u in het ziekenhuis niet de zorg kunt krijgen die u nodig heeft. 

HARTc probeert voor deze problemen een oplossing te bieden. HARTc richt zich op hartpatiënten in de regio Hollands-Midden.

Per september 2019 is er een cardioloog beschikbaar voor overleg met de ambulanceverpleegkundige in de regio Hollands-Midden. Deze cardioloog is beschikbaar voor overleg met het ambulancepersoneel en geeft de ambulanceverpleegkundige een advies over de patiënt. Moet de patiënt naar het ziekenhuis of kan de patiënt thuis blijven? En wanneer de patiënt naar het ziekenhuis moet, in welk ziekenhuis wordt hij dan het best geholpen?