HARTc

Per september 2019 is een cardioloog beschikbaar voor het ambulancepersoneel van de regio Hollands-Midden. Ook de huisarts kan via de ambulancedienst de expertise van deze cardioloog inzetten.

Over HARTc

Veel mensen ervaren drukte in het ziekenhuis; onder andere de wachttijden op de SEH nemen toe. Door vergrijzing van de patiëntenpopulatie zal de drukte in het ziekenhuis alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk om de patiënt op de juiste plaats te krijgen. Moet de patiënt wel naar een ziekenhuis? En zo ja, welk ziekenhuis heeft plek? Is de patiënt in dat ziekenhuis dan wel op de goede plek? Het project HARTc geeft een antwoord op deze vragen voor acute cardiale problemen.

Per september 2019 is een cardioloog beschikbaar voor het ambulancepersoneel van de regio Hollands-Midden. Ook de huisarts kan via de ambulancedienst de expertise van deze cardioloog inzetten. Wanneer de ambulance bij een patiënt met cardiale problemen geroepen wordt, doet hij lichamelijk onderzoek en maakt een hartfilmpje. Vervolgens neemt de ambulanceverpleegkundige contact op met de cardioloog en bespreken zij samen of de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Zo ja, dan zoeken zij samen op basis van de benodigde zorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en wens van de patiënt, naar de meest geschikte plek. Met één druk op de knop weet het ziekenhuis dat de patiënt eraan komt.

Bij spoed rijdt de ambulance direct naar het ziekenhuis.

Deze werkwijze is beter voor de patiënt én makkelijker voor de huisarts.