HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Resultaten en wetenschap

In het eerste jaar is 20,7% van de patiënten die met HARTc getriageerd is na overleg met de cardioloog thuisgelaten. Dit is een forse toename ten opzichte van het jaar eerder waar er geen HARTc cardioloog beschikbaar was, toen was het percentage nog 15,3%. In de groep thuisgelaten patiënten deden zich minder dan 1% nadelige gebeurtenissen voor. Ook de ongeplande overplaatsingen tussen de ziekenhuizen zijn met ongeveer 26% afgenomen. Hiermee bereiken we jaarlijks een kostenbesparing van ongeveer 350.000 euro!

Wetenschappelijke artikelen