HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Structurele zorg

HARTc is een project dat wordt bekostigd uit de subsidie 'Transformatiegelden' (via de zorgverzekeraars) waar binnen het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 afspraken over zijn gemaakt. Doel van deze transformatiegelden is initiatieven te ondersteunen die onder andere 'zorg op de juiste plaats' tot doel hebben. Er is subsidie beschikbaar gesteld tot half 2021. Momenteel zijn de zorgaanbieders in gesprek met zorgverzekeraars over structurele financiering van HARTc voor na 2023.

Gedurende het project HARTc worden de resultaten continu gemonitord. De goede resultaten van HARTc vormen de basis voor de gesprekken over structurele financiering.

Bovendien wordt onderzocht hoe deze werkwijze breder over Nederland uitgerold kan worden en of deze werkwijze geschikt is te vertalen naar andere aandoeningen.