HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Werkwijze

De ambulance kan op verschillende wijzen bij een patiënt geroepen worden: omstanders op straat bellen bijvoorbeeld 112 of de huisarts vraagt om vervoer naar het ziekenhuis. Wanneer de ambulanceverpleegkundige cardiale problemen bij de patiënt vermoedt, heeft hij per september 2019 de mogelijkheid te overleggen met een cardioloog.

De ambulanceverpleegkundige neemt een anamnese af, doet lichamelijk onderzoek en maakt een ECG. Bij een verdenking op een primair cardiaal probleem, neemt de ambulanceverpleegkundige contact op met de cardioloog en bespreken zij of de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Zo ja, dan zoeken zij samen op basis van de benodigde zorg, de capaciteit van de ziekenhuizen en wens en voorgeschiedenis van de patiënt naar de meest geschikte plek.

Indien blijkt dat er geen sprake is van een acuut cardiaal probleem waarvoor acute opname vereist is, wordt de patiënt mondeling overgedragen aan de huisartsenzorg. Indien na het overleg een niet-cardiaal ziektebeeld het meest waarschijnlijk wordt geacht en de patiënt heeft een acute hulpvraag, dan zal de patiënt naar een SEH worden gestuurd.

In het geval van een levensbedreigende situatie en spoedvervoer vereist is, vindt geen overleg plaats tussen de ambulanceverpleegkundige en de triagecardioloog, en rijdt de ambulance direct naar het ziekenhuis.